اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 22,057 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 22,031 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/01
کل خالص ارزش دارائی ها 7,205,687,536,761 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,031 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,660 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,057 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 327,084,042

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیران سرمایه گذاری:

علي اسلامي بيدكلي، اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان