بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/29
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 20,957 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 20,941 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/29
کل خالص ارزش دارائی ها 7,655,383,689,414 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 20,941 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 21,090 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 20,957 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 365,584,042

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش، موسسه اعتباري كوثر مركزي

مدیران سرمایه گذاری:

علي اسلامي بيدكلي، اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها