بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/03/25
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 19,513 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 19,479 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,427,473,382,053 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 19,479 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 19,609 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,513 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 73,284,042

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

بازارگردان:

موسسه اعتباري كوثر مركزي

مدیران سرمایه گذاری:

علي اسلامي بيدكلي، اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها