اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/19
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 23,533 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 23,495 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 10,485,034,795,166 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,495 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 23,906 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 23,533 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 446,284,042

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیران سرمایه گذاری:

اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني، كاوه نصرتي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان