ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه 17، واحد 1705 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 001 تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه 17، واحد 1705 021-91006780 منیژه کمالی