امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر در تاریخ 1393/10/20 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع 1399/09/22 (ابلاغیه 12020174)
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1399/07/06 ( ابلاغیه 12020172)
تغییرات امیدنامه طبق صورتجلسه مورخ 1399/05/25 ( ابلاغیه 12020169 )
تغییرات در امیدنامه طبق صورتجلسه مورخ 1399/03/18
تغییر کارمزد مدیر طبق صورتجلسه مورخ 1398/09/23
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/04/26 (تغییر بازارگردان، تغییر کارمزد مدیر، تغییر کارمزد حسابرس و_.)
تغییرات مجمع مورخ 1397/06/05 در خصوص تقسیم سود
(1)تایید صورتجلسه مجمع 1394/12/29 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
تایید صورتجلسه مجمع 1394/12/29 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
تایید صورتجلسه 1396/05/25 صندوق سرمایه گذاری آرمان اتی کوثر