بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
لینک ثبت نام در سامانه سجام 1397/09/18
تشکیل مجمع صندوق در تاریخ 1397/06/05 1397/06/05
تغییر نوع صندوق به در اوراق بهادار با درآمد ثابت و تقسیم سود سه ماهه 1397/06/04
مجمع صندوق سرمایه¬گذاری آرمان آتی کوثر رأس ساعت روز چهار شنبه مورخ 27/10/1396 تشکیل گردید 1396/10/27
حاضرین در مجمع مورخ 96/05/25 1396/05/26
برگزاری مجمع صندوق آرمان آتی کوثر 1396/05/25
حاضرین مجمع مورخ 96/04/07 1396/03/07
برگزاری مجمع صندوق آرمان آتی کوثر 1395/03/19
دعوت به مجمع 1395/03/09
تغییر آدرس مدیر صندوق 1395/02/04
بازگشایی نماد آکورد 1395/01/09
تمدید مهلت پذیره نویسی 1394/11/18
شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر 1394/11/10