تغییر نوع صندوق به در اوراق بهادار با درآمد ثابت و تقسیم سود سه ماهه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق در تاریخ 1397/06/05 جهت تغییر نوع صندوق از "تنها در اوراق بهاداربا درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و با تقسیم سود در پایان هر مقطع زمانی که، 3ماهه و پانزدهم هر ماه است تشکیل می گردد.