دعوت به مجمع

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر دعوت می شود تا در جلسه مجمع سالیانه که در ساعت ١٤ مورخ ١٣٩٥/٠٣/١٦در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک٣٣، طبقه دوم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: ١. استماع گزارش مدیر و حسابرس صندوق ٢. بررسی و تصویب صورت های مالی دوره منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٤ ٣.  تغییر آدرس مدیر صندوق ٤. تعیین کارمزد مدیر صندوق      ٥. افزایش سقف صندوق ٦. سایر موارد