تمدید مهلت پذیره نویسی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مهلت پذیره نویسی صندوق آرمان آتی کوثر با تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تهران تا تاریخ ١٣٩٤/١١/٢١ تمدید گردید.