Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 موسسه اعتباری کوثر مرکزی ١,٩٩٠,٠٠٠ ٩٩.٥
2 شركت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ١٠،٠٠٠ ٠.٥
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان