Menu

ترکیب دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتي كوثر از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق، مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارایی های صندوق در دوره های مختلف فعالیت، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند. در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور، در لینک نصاب دارایی ها در امید نامه کلیک نمایید. برای مشاهده ترکیب دارایی های صندوق در دوره های زمانی و همچنین مشاهده این ترکیب به طور روزانه بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان