بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 1,139,225,125,416 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,807 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,764 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,809 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 67,784,042

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

بازارگردان:

موسسه اعتباري كوثر مركزي

مدیران سرمایه گذاری:

رزا فيروزي، اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها