بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,244,698,276,160 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,360 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,360 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,362 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 76,084,042

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

بازارگردان:

موسسه اعتباري كوثر مركزي

مدیران سرمایه گذاری:

رزا فيروزي، اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها