بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/03/05
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 19,272 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 19,243 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/05
کل خالص ارزش دارائی ها 1,369,750,318,170 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 19,243 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 19,243 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,272 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 71,184,042

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

بازارگردان:

موسسه اعتباري كوثر مركزي

مدیران سرمایه گذاری:

علي اسلامي بيدكلي، اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها